Home » Kokemuksen politiikka: Michael Foucaultn ajattelujärjestelmä by Markku Koivusalo
Kokemuksen politiikka: Michael Foucaultn ajattelujärjestelmä Markku Koivusalo

Kokemuksen politiikka: Michael Foucaultn ajattelujärjestelmä

Markku Koivusalo

Published 2012
ISBN :
Paperback
528 pages
Enter the sum

 About the Book 

Kokemuksen politiikka. Michel Foucaultn ajattelujärjestelmä on kokonaisvaltainen tutkimus Michel Foucaultsta ja hänen kysymyksenasetteluistaan. Teos kartoittaa Foucaultn oman ajattelun historiallisia ehtoja ja muutoksia ja osoittaa FoucaultnMoreKokemuksen politiikka. Michel Foucaultn ajattelujärjestelmä on kokonaisvaltainen tutkimus Michel Foucaultsta ja hänen kysymyksenasetteluistaan. Teos kartoittaa Foucaultn oman ajattelun historiallisia ehtoja ja muutoksia ja osoittaa Foucaultn olevan järjestelmällinen totuuden ja vapauden kokemuksen politiikan filosofi sekä Immanuel Kantin ja valistuksen kriittisen järjen perinteen omaperäinen moderni jatkaja.Teos yhdistää länsimaisen filosofisen perinteen ja sen historialliset näyttämöt moderneihin tiedon muotojen, vallan strategioiden ja itsen eettisten käytäntöjen konkreettisiin kysymyksiin. Se kulkee niin historian, tieteentutkimuksen, biologian, taloustieteen, uskonnon, arkkitehtuurin, maalaustaiteen kuin kirjallisuudenkin kentillä. Teemoina ovat muun muassa ihmistieteiden metodologia, tieteellisten totuuksien historia, taiteen politiikka, uskonnollinen, valtiollinen ja taloudellinen hallinta sekä elämän ja väkivallan suhde.Teoksen kokoavan aiheen muodostaa kysymys länsimaisesta ihmisestä ja tämän historiallista kokemusta määrittävistä tiedosta, vallasta ja etiikasta. Tässä kokemuksen politiikassa on pelissä poliittinen rohkeus totuuteen.Markku Koivusalo (s. 1969) on laaja-alainen valtio-oppinut, joka on julkaissut artikkeleita tieteestä, taiteesta, filosofiasta, politiikasta, kulttuurista ja taloudesta kotimaisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa. Hän toimii tutkijana Helsingin yliopiston Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella, jossa on opettanut erityisesti poliittista filosofiaa ja teoriaa lähes kaksi vuosikymmentä. Käsillä oleva teos on tulos hänen pitkäaikaisesta tutkimustyöstään Michel Foucaultn ajattelun parissa.